תקנון וטופס החתמה והצהרת בריאות

ברוכים הבאים למתחם מבוך חבלים

 

הפעילות במתחם חבלים הינה מימוש של חווית המשחק וההרפתקה.

פעילות בגובה, מנותק מהקרקע, זוהי חוויה ריגושית אינטנסיבית ואמיתית.

שימוש בציוד ייחודי כמו רתמה, טבעות וקסדה המלווה במאמץ גופני והחשש הטבעי מפני האתגר, דורשים מהמשתתף שמירה קפדנית על ההנחיות, אחריות ובגרות.

תודה מראש על שיתוף הפעולה.

 

טופס החתמה אישי לפני תחילת הפעילות:

בחתימתי על טופס זה. אני מאשר שידוע לי כי בפעילות ספורטיבית יש סיכון.

ברור לי שכל הפעילות שלי במתחם האתגר בניגוד לנהלים, מסכנת אותי ומשתמשים אחרים.

ידוע לי כי הפעילות במתחם האתגר באחריותי ובמשך הפעילות במתחם אפעל בהתאם להנחיות המדריך/ים.

כמו כן, אני מצהיר שכושרי ובריאותי תקינה ולא ידוע לי על כל בעיה בריאותית בפעילות מסוג זה.

בחתימתי על טופס זה, אני מוותר/ת על כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהיא כנגד "ג'אמפ לי אילת בע"מ" ו/או עובדיו, מנהליו ובעליו. הוויתור הוא בגין כל נזק העלול להיגרם לי כתוצאה מאי נכונות הצהרתי לעיל ו/או כתוצאה מהפרה של נהלי המתקן.

כמו כן, אני מודע לכך שצוות המתקן אינו אחראי על אובדן או גניבת חפצים ודברי ערך שהושארו ללא השגחה.

 

בחתימתי אני מאשר לשלוח לי מעת לעת מידע וחומר פרסומי רלוונטי אודות "ג'אמפ לי אילת בע"מ".

 

שם מלא: _______________________

 

ת.ז.: __________________________

 

טלפון: _________________________

 

כתובת: ________________________

 

עיר: __________________________

 

תאריך: ________________________